/backgrounds/Kyndby.jpg

Kyndby Bylaug

 
Er uafhængig af parti politik og varetager medlemmernes interesser overfor myndigheder og foreninger. Samtlige husstande i Kyndby kan opnå medlemsskab af Kyndby Bylaug men for at have medbestemmelsesret, valgbarhed og stemmeret på generalforsamlingen, skal man være betalende medlem.
 
Kyndby Bylaugs oprindelse er ukendt. Byhornet - som ingen i dag ved hvor befinder sig - menes at stamme fra 1810. Bestyrelsen opbevarer de gamle protokoller, hvor den seneste er påbegyndt  den 11. maj 1994 og afsluttet den 08. april 2010. Siden benyttes referater.
 
På disse sider vil Kyndby Bylaug - udover at synliggøre sin blotte eksistens - informere og oplyse om, hvad der sker i Kyndby og nærmeste omegn.
 
Kyndby Bylaug udgiver avisen Kyndby Posten.

Det sker i Kyndby:

2018